• Voetbalhart

    Het kernteam Voetbal is verantwoordelijk voor een optimale invulling en organisatie van alle voetbalactiviteiten binnen Vogido. De verschillende commissies (pupillen, junioren, vrouwen en senioren) zijn het fundament van dit kernteam en feitelijk van onze vereniging. Deze commissies zijn het eerste aanspreekpunt voor spelers, ouders, trainers en scheidsrechters. De overige taken/onderdelen binnen dit kernteam zijn erop gericht deze commissies optimaal te ondersteunen. 

    Het Voetbalhart bewaakt en geeft uitvoering aan het beleidsplan. Zij is (budget)verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers en medische begeleiding. De Voetbal Administratie geeft ondersteuning aan het Voetbalhart en de commissies. Daarnaast is er een doorverwijsfunctie naar de Fairplay Coordinator. Aanspreekpunt hiervoor is de Coordinator Oranisatorische Zaken.

  • Ga naar....