• Op 9 oktober jl. is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierin legde het bestuur verantwoording af over afgelopen jaar en werd er vooruit gekeken naar het nieuwe jaar zowel qua beleid als financiën.

  Afgelopen jaar stond voor het eerst weer helemaal in het teken van voetbal. Toch merken ook wij de naweeën van Corona en de veranderende mentaliteit. Het aantal vrijwilligers is krap, we zien veel mensen die meerdere functies vervullen. En ook het gedrag op en rond de velden geeft soms aanleiding tot zorg. Daarom is er afgelopen jaar geïnvesteerd in vrijwilligersbeleid en beleid voor een veilige sportomgeving. Het beleid voor de veilige sportomgeving is door de vergadering vastgesteld en bevat onder meer  gedragsregels en beleid t.a.v. ongewenst gedrag.

  We hebben nog steeds vertrouwen in een toekomst voor Vogido als vereniging waarin we het samen doen met elkaar, Want veel gaat er wel goed, elke week worden er 25 thuiswedstrijden en 25 uitwedstrijden gespeeld. Daarvan gaat 90% zonder problemen. Sportief was het voor het eerste elftal een lastig seizoen. Ze zijn slachtoffer geworden van de versterkte degradatie want met 8e plek is ons 1e elftal gedegradeerd. Daar staan verschillende kampioenschappen bij jeugd en de vrouwen tegenover.

  Als vereniging staan we er financieel goed voor. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 5.721. Zoals gezegd vormen de vrijwilligers een uitdaging, maar we hebben er bewust voor gekozen om beperkt om te gaan met vergoedingen. Maar als dit anders wordt, legt dit wel druk op de financiële positie van Vogido. Voor groot onderhoud is 30.000 euro extra gereserveerd voor duurzaamheid en verbouwing terreinbeheer. Daarnaast is er een forse investering van 20.000 euro gedaan in o.a. aanschaf van ballen en spelmaterialen.

  Voor komend jaar zijn er plannen om energie- en warmwatervoorziening van de oude kleedkamers te verduurzamen en de ruimtes van terreinbeheer aan te pakken. Eventueel mogelijk nieuwbouw op de plek van de groene hut. We zijn hiervoor een potje aan het opbouwen, ruimte en ideeën worden verder uitgewerkt. We willen een goede onderbouwing van de financiële risico’s. Daarnaast werken we verder aan de doorontwikkeling van vrijwilligersbeleid o.a. het gefaseerd invoeren van de VOG en versterken van de werkgroep vrijwilligers. Hiervoor zoeken we nog ondersteuning.  We zoeken ook nog vrijwilligers die de 95e verjaardag van VOGIDO in seizoen 2025-2026 willen voorbereiden. Er is wel budget voor. Het hoeft geen groot feest te worden maar omdat 90e verjaardag door Corona behoorlijk in het water viel willen we toch graag wat doen. Daarnaast kan het gezien worden als een opmaat naar het 100-jarig bestaan.

   

  Tot slot staat of valt de vereniging met de inzet van vrijwilligers. Alle vrijwilligers die zich al inzetten worden van harte bedankt voor hun inzet. Dit wordt erg gewaardeerd. Daarnaast een oproep aan leden en ouders van leden, meld je aan als vrijwilliger. Er is altijd wel iets wat past bij jou, de hoeveelheid tijd en de interesses die je hebt. Aanmelden kan via vrijwilliger@vogido.nl