• De aanloop naar een nieuw seizoen is altijd lastig. Maar dit jaar verandert er wel heel veel. Door de invoering van het mobiele digitale wedstrijdformulier en de komst van twee nieuwe apps heeft de KNVB ons mooie tools gegeven om de communicatie met en tussen leden te verbeteren. We hebben samen met het voetbalhart goed nagedacht welke mogelijkheden dit voor Vogido zal brengen. Onderstaand sommen we een aantal veranderingen op.

  Nieuwe Voetbal.nl app (vervanger van de Vogido app)
  De nieuwe Voetbal.nl app staat al bij veel mensen op de telefoon. Maar de nieuwe voetbal.nl app heeft veel meer mogelijkheden dan je gewend bent. We kunnen als Vogido zijnde push berichten sturen, bardiensten administreren, trainingen communiceren en als team kun je aanwezigheid doorgeven en beschikbare auto's doorgeven. Zomaar een aantal mogelijkheden. Het is zaak dat iedereen deze nieuwe app downloadt en, heel belangrijk, de koppeling met Vogido tot stand brengt. Kijk op deze pagina voor meer info en de link naar de Appstore en Playstore.   

  Mobiel Digitaal Wedstrijdformulier (Wedstrijdzaken app)
  Voor de leeftijdsgroepen onder 12 en ouder wordt m.i.v. volgende week (start eerste bekerwedstrijden) het mDWF (mobiel Digitaal wedstrijd Formulier) ingevoerd. Dat wil zeggen dat je deze alleen maar kunt invullen met behulp van de wedstrijdzaken app. Om het formulier volgende week in te kunnen vullen is het zaak dat er een teammanager is die de de app heeft geinstalleerd en bij Vogido als teammanager in Sportlink is aangemerkt. Zo niet dan komt het wedstrijdformulier in de app niet naar voren. Bij Vogido hebben we maatregelen genomen om teams te ondersteunen met het invullen van de wedstrijdformulieren de eerste weken. Hoe ver andere verenigingen daarmee zijn is ons niet bekend. Zorg ervoor dat je daar niet afhankelijk van bent en dat er dus iemand is die het wedstrijdformulier namens Vogido kan afhandelen. Voor meer info en video\'s kijk op de wedstrijdzaken pagina.  Let op! Alleen officials (scheidsrechters, teammanagers, aanvoerders en wedstrijdsecretarissen) hebben de wedstrijdzaken app nodig.

  Iedereen heeft de Voetbal.nl nodig maar niet iedereen de wedstrijdzaken app!

  Voor de leeftijdscategorien onder 11 en onder 9 veranderd er vooralsnog niets. De uitslagen kunnen worden doorgegeven middels het uitslagenformulier. Dit kan worden ingeleverd bij het Trefpunt Teammanagers & Scheidsrechters. Vervolgens zullen de uitslagen door Vogido in Sportlink worden verwerkt.

  Voor de duidelijkheid! Een mobiel Digitaal wedstrijd Formulier kan wel in Sportlink worden voorbereidt maar na afloop niet verwerkt worden. Dit kan alleen via de wedstrijdzaken app.  
         

  Trefpunt Teammanagers & Scheidsrechters
  Jullie waren gewend om de wedstrijdformulieren boven, bij de computers, af te handelen. Dit gaat dus veranderen. In de serre gaan we een Trefpunt Teammanagers & Scheidsrechters inrichten. Voor aanvang van de competitie zullen we een bar gereed hebben waar teammanagers een computer en tablet tot hun beschikking hebben om tegenstanders en scheidsrechters te kunnen ontvangen en de wedstrijden af te handelen.  

  Extra ondersteuning in de maand september
  In de maand september, beginnend op zaterdag 2 september, is er van 8.00 tot 13.00 uur iemand aanwezig om teammanagers, leden en scheidsrechters op weg te helpen met alles rondom de organisatie van de teams en wedstrijden. Dus als je vragen hebt of uitleg wilt over de wedstrijdzaken app, voetbal.nl app, ledenadministratie, teamtaken en voorkeurstaken kom dan even naar het Trefpunt Teammanagers & Scheidsrechters (TTS). Op deze manier willen we jullie ondersteunen bij de start van hopelijk een sportief en succesvol seizoen.

  Nog niet alle teams hebben een teammanager
  Nog niet alle teams hebben een teammanager. Nadat je voorgaande hebt gelezen zal iedereen het met ons eens zijn dat dit onontbeerlijk is voor een succesvol seizoen. De meeste teams hebben gelukkig al wel een invulling kunnen realiseren. We zullen de teams zo veel mogelijk ondersteunen. Je staat er niet alleen voor! Mogelijk is deze mail en onze maatregelen een laatste duwtje in de rug om je toch aan te melden als teammanager voor het team van je zoon- of dochter. Geef het ons door en we helpen je op weg.


  Sigining op ons complex
  We zijn bezig om de bewegwijzering op ons complex te vernieuwen. Met ingang van de competitie hopen we dit gerealiseerd hebben. Alle analoge publicatieborden hebben we inmiddels verwijderd en worden vervangen door banners met een verwijzing naar de voetbal.nl app. Per slot van rekening wordt daar de actuele veld- en kleedkamerindeling gepubliceerd. Voor onze bezoekers moet dit leiden tot een aangenaam bezoek aan Vogido. Achter bij het terreinbeheer hangt inmiddels een scherm waar de veld- en kleedkamerindeling ook digitaal wordt gepubliceerd. Naar alle waarschijnlijkheid is dit scherm bij de start van de eerste bekerwedstrijden al wel operationeel.

  Pinnen bij Vogido nu mogelijk
  Het was al aangekondigd maar inmiddels zijn de pinterminals geinstalleerd en kan er bij Vogido gepind worden. De koffiehoek is alleen nog maar voor uitgifte van snacks uit de keuken. Bestellen doe je dus gewoon aan de bar. Vervolgens wacht je tot je nummer wordt afgeroepen en kun je de snacks afhalen bij de voormalige kofiehoek.


  Je ziet het! Er is veel veranderd bij Vogido. En dat is nog niet het enige.
  De komende periode zullen we je ook verdere informeren hoe we onze trainingen op een hoger plan willen tillen. De verschillende leeftijdsgroepen hebben, of zullen, een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op 6 september. Ook hier zal er nog even een toelichting worden gegeven op de verschillende apps. Tevens zullen de mensen die een voorkeurstaken hebben aangegeven binnenkort ook worden uitgenodigd. Voor de mensen met een onderhoudstaak willen we vragen om zaterdag 16 september (8.30 tot 12.30 uur) in de agenda te zetten. Op deze dag willen we het terrein voorbereiden op het nieuwe seizoen zodat we onze tegenstanders optimaal kunnen ontvangen.

  Tot slot vragen we iedereen om begrip als er onverhoopt iets misgaat. Probeer mee te denken aan een oplossing en help elkaar. Wij denken met deze maatregelen iedereen gerust te kunnen stellen zodat iedereen met vertrouwen de eerste bekerwedstrijden tegemoet kunnen zien.

   
  Veel succes.
  Voetbalhart en Bestuur