• Zoals eerder meegedeeld wordt op 11 oktober a.s. om 20.00 uur in het clubhuis de Algemene Ledenvergadering gehouden. De stukken zijn beschikbaar zijn via deze link in te zien en is er een kleine aanpassing in de agenda gedaan. De aangevulde en aangepaste stukken zijn hieronder terug te vinden.  

    De financiële stukken kunnen ingezien worden op maandag 4 oktober en woensdag 6 oktober van 20.00 tot 21.00 uur in de bestuurskamer. Mocht dit niet lukken dan kan er via bestuur@vogido.nl een afspraak gemaakt worden voor inzage. 

  • Agenda (pdf)

  • Aanpassing statuten (PDF)

  • Notulen 89e jaarvergadering 12 april 2021 (PDF)

  • Jaarverslag vereniging 2020-2021 (PDF)

  • Notitie zondag-zaterdagvoetbal (PDF)

  • behoefteberekening 1 (PDF)

  • behoefteberekening 2 (PDF)

  • behoefteberekening 3 (PDF)