• Update Algemene Ledenvergadering 18 november a.s.

    16 nov 2019
  • Graag nodigen wij onze leden en ouders van leden uit voor de 88e Algemene Ledenvergadering van VOGIDO. Onderstaand treffen jullie de vergaderstukken aan met onder meer de notulen van vorig jaar en het jaarverslag van de vereniging. We zullen ondermeer de plannen presenteren voor de verbouwing van het clubgebouw. Graag tot maandag 18 november in ons clubgebouw. We beginnen om 20.00 uur.

    Vergaderstukken 88e Algemene Ledenvergadering VOGIDO