• Trainingen & Selecties

  Het aanstellen van trainers en het vaststellen van de trainingsmomenten voor onze jeugd en senioren teams behoren tot de verantwoordelijkheden van het voetbalhart in samenspraak met de technisch coordinatoren. Het voetbalhart stelt trainers aan en maakt een definitief trainingsschema. Het trainingsschema loopt van maandag tot en met vrijdag. 

  Oefenwedstrijden inplannen op doordeweekse avonden, gedurende het seizoen, is heel lastig aangezien het grote aantal teams en beschikbare velden. Verzoek voor een oefenwedstrijd loopt via de wedstrijdsecretaris van de betreffende afedling maar goedkeuring is nodig van het Technisch Hart. 

  Naast het aanstellen trainers en vastsetllen van een trainingsschema is het Voetbalhart ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleidsplan. In dit beleidsplan is ook de selectieprocedure voor nieuwe (selectie) teams vastgelegd. Technische coordinatoren en trainers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van deze selectieprocedure.

    • Wijzigingen in trainingen doorgeven via Voetbaladministratie

  Inventarisatie Teammanagers (nieuwe selecties) 
      (start direct na de winterstop)

  Nieuwe teams voor de zomervakantie bekend

  Informeer je teamleden

  Selectietrainingen starten direct na de competitie

  Onze trainers

 • Vaststellen van het trainingsschema bij aanvang van het seizoen gaat in overleg met de trainers. Voor het vaststellen van het schema houden we rekening met de leeftijd binnen bepaalde teams maar zijn we ook afhankelijk van de beschikbaarheid van onze trainers en velden. Dit is elk jaar weer een hele  puzzel. Het zou fijn zijn als je als teammanager hierin mee kunt denken en flexibel proberen te zijn om tot een, voor iedereen, aanvaardbaar trainingsschema te komen.

  Verantwoordelijk voor het vaststellen van het trainingschema:
  Voetbalhart (i.s.m. Technisch Coordinatoren en trainers)

   

  Wijzigingen trainingsschema gedurende het seizoen

  In principe wordt een trainingsschema voor een heel seizoen vastgesteld maar toch kan het voorkomen dat er trainingstijden/dagen gewijzigd moeten worden. Verzoeken voor wijzigen van trainingsdag of tijd kan worden doorgegeven aan de voetbaladministratie. Ook het uitvallen van trainingen en het doorgeven van de winterstop cq zomerstop kan via de voetbaladministratie

  Trainingen in de Voetbal.nl app van je spelers
  Trainingen worden door de voetbaladministratie vastgelegd en komen daardoor in de persoonlijke agenda in de voetbal.nl app van je spelers te staan. Het is dus belangrijk dat de juiste spelers in je team zitten en dat de trainingsmomenten correct in onze administratie staan. Daarvoor kun je contact opnemen met de voetbaladministratie.

  Trainingstijden

 • Het samenstellen van de nieuwe (selectie) teams is altijd een hele klus. Niet in de laatste plaats omdat het gevoelig ligt bij spelers en ouders. Iedereen wil graag in de selectie komen. Maar helaas kan dat niet altijd en zullen we keuzes moeten maken. Keuzes die we eerlijk, transparant en op basis van de geëtaleerde kwaliteiten willen nemen. Daarvoor hebben we een selectieprocedure opgesteld die in feite al direct na de winterstop begint met het inventariseren bij onze teammanagers. Jullie dus!

  In het kort komt het erop neer dat de teammanagers kunnen aangeven of er in hun team spelers zitten die uitgenodigd zouden moeten worden voor de selectietrainingen aan het einde van het seizoen. Samen met de bevindingen van de trainers en technisch coördinatoren worden de uintodigingen voor deze trainingen in de laatste week van de reguliere competitie verzonden aan de betreffende spelers. In de drie weken na afloop van het seizoen zijn er voor die groep spelers trainingen en/of wedstrijden. Na afloop van deze periode zullen de trainers en technisch coördinatoren een selectiegroep worden geformeerd waarmee de voorbereiding van het nieuwe seizoen wordt begonnen. In die voorbreieding worden er uit die selectiegroep 1 of 2 teams geformeerd. 

  De selecties en overige recreatieve teams zullen nog voor de zomervakantie worden bekend gemaakt. Voor de spelers die niet tot de selectiegroep behoren wordt er een team gezocht binnen de leeftijdsgroep van deze speler. De selecties worden via de Voetbal.nl app bekend gemaakt. Zorg er dus voor dat alle spelers van je team de Voetbal.nl app hebben geïnstalleerd. Ook de traininsgmomenten en eventuele wedstrijden zullen via de Voetbal.nl app van desbetreffende spelers worden gecommuniceerd. Reden te meer om de app te installeren.

  Selectieprocedure