• De Algemene Ledenvergadering die in november werd gehouden was voor Theo Busch de 25e keer dat hij de voorzittershamer ter hand mocht nemen. 25 Jaar voorzitter dat is een uitzondering. Dat werd Henk Bolhaar, oud voorzitter van VOGIDO en thans vertegenwoordiger in de ledenraad van de KNVB, duidelijk op het voorzitterscongres van 2017. Dagvoorzitter Peter Heerschop vroeg tijdens dat congres aan de zaal wie de langstzittende voorzitter was. Theo bleek met bijna 25 dienstjaren de langstzittende voorzitter te zijn. Dit was een duidelijk signaal voor Henk om hier samen met het bestuur mee aan de slag te gaan. Theo was al eens onderscheiden met de Zilveren speld van de KNVB en vandaag, tijdens de nieuwjaarsreceptie van VOGIDO, ook nog eens onderscheiden als Lid van Verdienste van de KNVB. Ook werd Theo benoemd tot erelid van VOGIDO. Een titel die slechts weinigen in de historie van VOGIDO hebben mogen dragen. Maar volledig terecht want Theo Busch is geen "gewone" voorzitter. Je kent ze wel. Mooi pak, goed gebekt en delegeren hoog in het vaandel. Daarmee doen we Theo te kort.

 • Volgens Ben Pikula, oud bestuurslid en vriend van Theo is Theo vooral een voorzitter die zelf ook de handen uit de mouwen steekt. Een soort meewerkend voorman eigenlijk maar wel met beleid. Er werd door andere verenigingen nogal eens vreemd opgekeken dat de voorzitter van VOGIDO ook achter de bar staat, helpt bij het terreinbeheer of de schop ter hand neemt bij de bouw van het nieuwe clubgebouw. Met name achter deze nieuwbouw in 2006 was Theo de drijvende kracht. Hij was voorstander voor een gebouw met aandacht voor medegebruik. Via zijn netwerk kwam de succesvolle samenwerking met Aveleijn tot stand. Dagbesteding bij VOGIDO voor mensen met een beperking. Een nieuw concept in Nederland dat ook landelijk aandacht kreeg en zelfs door de NKS werd onderscheiden. Inmiddels heeft het bij vele verenigingen in Nederland navolging gekregen.

 • Emiel Harink, medewerker van het eerste uur van Dienstencentrum VOGIDO, omschrijft Theo als een duizendpoot die, op een laagdrempelige manier, met iedereen goed overweg kan. Hij zorgt altijd voor gezellige reuring en een compliment links en rechts.

  Toch komt er ook stevige kritiek uit deze hoek:
  "Theo mag blijven, maar je moet wel je sleutels bij je houden. Slaaptablet!".

 • Onder leiding van Theo werd VOGIDO een van de grootste verenigingen in Enschede. Van bijna 400 leden in 1993 tot 1000 leden anno 2018. Guido Wevers, voorzitter van de federatie van Enschedese voetbalverenigingen (FEV), is dat ook opgevallen. Niet alleen de stijging van het aantal leden maar ook het niveau waarop gevoetbald wordt is gestegen geeft hij desgevraagd aan. “Ergens komen is één, daar blijven een heel ander verhaal.”

  Als voorzitter van VOGIDO is hij een trouw bezoeker aan de FEV bijeenkomsten. Door de jaren heen heeft hij nog bijna nooit een bijeenkomst gemist. Zijn aanwezigheid beperkt zich nooit tot enkel het fysieke; hij is ook écht aanwezig. Dit zegt iets over zijn loyaliteit aan de voetbalsport Enschede breed. Al menig jaar verzorgd hij de jaarlijkse kascontrole en neemt hij plaats in commissies ten behoeve van het collectieve belang.
  Hij heeft een nuchtere kijk op zaken en schroomt deze niet te delen met zijn collega bestuurders van de Enschedese voetbalclubs. Mede door deze realistische blik is hij een graag gezien klankbord voor het FEV bestuur. Zijn mening wordt op waarde geschat en menigmaal gezien als stem van het collectief.

  Guido Wevers – Voorzitter FEV

 • Naast dat Theo niet te beroerd is om de handen uit de mouwen te steken is hij achter de schermen van onschatbare waarde. Henk Bolhaar geeft aan regelmatig op stap te zijn geweest met Theo. Niet alleen naar vergaderingen van de Federatie, KNVB bijeenkomsten of talloze kampioensrecepties. Zo werd er ook tot in Den Haag opgekomen voor de belangen van VOGIDO. Na een jaren durend gevecht werd het besluit van de Gemeente om de Tegelerweg (hoek Lorentzlaan) volledig af te sluiten vernietigd.

  Overigens is het opvallend dat verschillende personen in hun bijdrage aan dit artikel aangeven dat Theo een graag geziene gast was bij de verschillende recepties in de regio. De indruk werd gewekt dat Theo dit allesbehalve als een verplichting zag en regelmatig als laatste weer huiswaarts keerde

  "Een graag geziene gast, maar ook een graag vertrekkende gast. Dan kon de deur op slot"

  Gert-Jan ten Tije, oud penningmeester, geeft aan dat Theo weet wat er speelt. Hij roemt zijn boekhoudkundige vermogens. Heden ten dage is Theo nog altijd betrokken bij de boekhouding van het clubgebouw en financiële verslagen van de vereniging. "En dat is niet niks" geeft Gert-Jan nog maar eens met nadruk aan.

  Gert-Jan haalt ook nog het tragische overlijden aan van zijn vrouw Karin. Die binnen het bestuur, als secretaris, zijn steun en toeverlaat was.

  "Ook Karin heeft heel veel voor VOGIDO betekend"

  Na haar overlijden pakte Theo al snel de draad weer op en nam hij ook het takenpakket van Karin grotendeels over. Gelukkig vond Theo binnen VOGIDO ook zijn nieuwe geluk. Hij ontmoette Yvonne, toentertijd voorzitter van de oudercommissie, en tot op de dag van vandaag zijn zij gelukkig samen.

  "Volgens mij is Theo dagelijks enkele uren, zo niet de hele dag, bezig met "zijn" VOGIDO."

 • Als bestuur hebben we geprobeerd om Theo in een hokje te plaatsen. Welke leiderschapsstijl hangt hij aan? Welk model we daar ook bij pakken, in geen enkel model kunnen we Theo plaatsen. Zodanig dat het recht doet aan alles wat Theo de afgelopen 25 jaar als voorzitter, maar daarvoor ook al, voor VOGIDO heeft betekend.

  Theo is Theo!

  Om dit te illustreren is het verhaal van Marco Lammers wellicht leuk om te vertellen. In de beginjaren van Theo als voorzitter beging Theo een beginnersfout tijdens de algemene ledenvergadering. In de oude kantine, waar volop gerookt mocht worden en het soms blauw zag van diezelfde rook, werd een heikel doch regelmatig terugkerend punt op de agenda van iedere ledenvergadering aangesneden. Het bier! Dat wil zeggen de voorgenomen verhoging van de bierprijs. Marco was zelf speler van het eerste elftal en in die, en ook latere,  jaren veelvuldig in-nemer van dit goud gele gerstenat. Marco was het niet eens met dit voornemen en maakte bezwaar. Toen stelde Theo voor om het in stemming te brengen. Daar ging het dus fout. Wie is er voor? Er gingen vijf handen omhoog. Wie is er tegen? De voltallige selectie (veel meer dan vijf) plus de rest van de vergadering, die graag wilden zien waar dit heen ging, staken hun hand op. Toen sprak Theo de legendarische woorden:

  "aldus aangenomen, per 1 januari gaat de prijs voor het bier omhoog. Het volgende punt is de begroting"

  De vergadering was met stomheid geslagen maar accepteerde de prijsverhoging. Waarom? Omdat Theo het zei. En dan zal het wel goed zijn voor ons en voor de vereniging.

  Als bestuur hopen dat deze lofuitingen voor Tho geen aanleiding zal zijn om zijn voorzittershamer erbij neer te gooien. Per slot van rekening heeft Theo net een nieuwe gekregen. We hopen dat Theo nog jaren als voorzitter aan onze zijde te mogen hebben. Het erelidmaatschap van de vereniging als ook de benoeming tto lid van Verdienste van de KNVB zijn meer dan verdiend.

  Bestuur en leden van VOGIDO