• Succes behaal je nooit alleen, maar is het gevolg van teamwork

  30 dec 2021
 • Van het Voetbalhart.....

  Terugblik 2021 
  Samen met de VOGIDO Academie en de Juniorencommissie vormt het Voetbalhart het Kernteam Voetbal. Samen met Ramon, Arno, Marco en Jack kijken we als Voetbalhart terug op een turbulent jaar waar de richtlijnen van de overheid steeds weer om aanpassingen vroegen. Of het nu ging om trainingen (55 teams), invullen van wedstrijddagen en het uitvoeren van de beslissingen van het bestuur (looplijnen complex, wel of geen ouders, gebruik van kleedkamers, brengen en halen van leden) elke keer was het een uitdaging om op tijd iedereen te informeren over de gewijzigde omstandigheden.

 • Vooral de samenwerking met het bestuur en de commissies (Voetbal Academie/pupillen, junioren en senioren) zorgden ervoor dat we in onze ogen, ondanks de omstandigheden, alles naar behoren hebben kunnen invullen. Vanuit het Voetbalhart hebben we een ondersteunende rol kunnen invullen voor de Voetbal Academie (pupillen) die in het 2e jaar de verwachtingen absoluut heeft waargemaakt. Ook bij de plannen voor 2022 sluiten we ons aan en hopen op dezelfde positieve samenwerking als afgelopen jaar.

 • Links: Jack Sleebos (Senioren) Rechts: Arno Wip (wedstrijdsecretaris)
 • Ook bij de juniorencommissie hebben we ons aandeel kunnen leveren en zien daar een goede ontwikkeling die ten goede komt aan onze junioren. Samen met de juniorencommissie willen we komend jaar nog verder bouwen aan een fijn recreatief- en sportief klimaat voor onze junioren. Ook zien we dat onze bijdrage bij de senioren steeds meer de juiste invulling krijgt. Met name omdat Jack Sleebos de handschoen heeft opgepakt en als aandachtsheer senioren binnen het Voetbalhart aan de slag zal gaan.

  Waar willen we het komend jaar nog verbeteren?
  Nog duidelijker communicatielijnen aanreiken voor iedereen. We bemerken dat vaak schakels worden overgeslagen of er geen terugkoppeling op vragen wordt gegeven. Dit kun je niemand kwalijk nemen omdat de leden niet weten met welke vraag ze bij wie terecht moeten. Hier komen we zeker in het eerste kwartaal nog op terug.

  We willen wel nog een oproep doen aan iedereen die een warm hart heeft voor VOGIDO. Ga met ons in gesprek over wat jij voor VOGIDO kan doen. We zien dat momenteel veel taken op de schouders rusten bij enkele personen en dat maakt ons kwetsbaar. Dus ga in gesprek met ons. (met elk uurtje zijn we blij!).

  “Succes behaal je nooit alleen, maar is het gevolg van teamwork”

  In Januari gaan we weer samen met de senioren/junioren/Voetbal Academie weer aan de slag om trainers/teammanagers in te vullen voor het seizoen 22/23 en starten we met de voorlopige indelingen van spelers en speelsters voor het seizoen 22/23. Ook hier hebben we de ondersteuning en begrip nodig van iedereen. Hierbij is de dialoog erg belangrijk. 

  We hopen in 2022, op voetbalgebied, weer op een “normale” invulling van trainingen en wedstrijden. Zodat we weer kunnen gaan genieten van ons favoriete spelletje en club.

  Blijf gezond en kijk een beetje naar elkaar om.

  Namens het Voetbalhart
  Tjalling Dilling