• We mogen weer! Zoals het kabinet vorige week al aankondigde mag er weer getraind worden voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze komt overeen met de leeftijdsgroepen van de Voetbalacademie, te weten O12-O11-O10-O9-O8 en O7.

  De afgelopen dagen hebben we overleg gehad met trainers en coordinatoren over de invulling van trainingen, dagen en tijden. Let op! We hebben de reguliere trainingstijden losgelaten dus graag goed op onderstaand schema kijken.

 • De uitgangspunten voor de trainingen van de Voetbalacademie zijn:  

  • 1x per week trainen met je eigen groep
  • geen gezamenlijke startup en afsluiting van de training
  • er is geen gelegenheid om te douchen of om te kleden
  • ouders mogen het complex niet betreden. Bij binnenkomst zal er iemand aanwezig zijn op het terras (bij de fietsenstalling) om de kinderen direct naar hun groep te verwijzen zodat ouders met een gerust hart hun kind kunnen afzetten. 
  • Na afloop van de trainingen zal de trainer samen met de groep om het clubgebouw lopen en de kinderen begeleiden naar het kleine poortje bij de parkeerplaats. Daar kunnen de kinderen worden opgehaald. De trainer blijft bij de groep tot iedereen is opgehaald. Graag rekening houden met het halen en brengen. Niet te lang van te voren brengen en graag op tijd weer ophalen.
  • Er is geen/beperkte mogelijkheid om de auto te parkeren bij Vogido. Aub rondrijden en afzetten.
  • Eerste training start op woensdag 6 mei (O11 en O12)
  • Toiletten zijn geopend maar gebruik tot een minimum beperken en uiteraard handen wassen

  Trainingen Voetbalacademie

  Vanaf maandag 11 mei
  Maandag 16.00 tot 17.00 uur:   O7 - O8 - O9 en aspirant leden
  Maandag 17.15 tot 18.15 uur:   O10

  Vanaf woensdag 6 mei
  Woensdag 16.00 tot 17.00 uur: O11- MO11
  Woensdag 17.15 tot 18.15 uur: O12 

  Graag vragen wij jullie vriendelijk om bovenstaande regels in acht te nemen zodat de kinderen weer lekker kunnen gaan voetballen.

  Heel veel plezier

 • Nieuwsbericht Sportlaal (verhuurder van onze velden)
  Sportparken in Enschede vanaf 29 april open onder strikte regels

  Vorige week zijn de regels door de Rijksoverheid versoepeld. Hierdoor mogen kinderen en jeugd vanaf morgen onder begeleiding weer sporten op buitensportaccommodaties. Nu de noodvordering van Veiligheidsregio Twente (VRT) per 29 april wordt aangepast kan in Enschede ook worden gesport.

  Alle gemeentelijke buitensportaccommodaties in Enschede worden opengesteld. Deze accommodaties zijn beschikbaar voor de jeugd van maandag t/m vrijdag van 16.00-21.00 uur. In de schoolvakanties en de weekenden van 09.00-21.00 uur.

  Dat betekent dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar ruimte krijgen voor georganiseerde buitensport en -spel. Officiële wedstrijden zijn niet aan de orde. Gemeente Enschede en Sportaal menen dat op deze locaties het sporten op een verantwoorde manier kan worden georganiseerd. Het is hier ook mogelijk dat binnensportverenigingen hun sportactiviteiten kunnen organiseren, mits er ruimte is.

  In goed overleg met de sportverenigingen die gewoonlijk gebruik maken van de locaties, kunnen de activiteiten voor de jeugd t/m 18 jaar weer plaatsvinden op basis van strikte regels. Voor alle sportparken zijn contactpersonen vanuit Sportaal aangewezen. Basisregel voor de jeugd van 13-18 jaar is dat zij 1,5 meter afstand moeten houden. Dit geldt niet voor de jeugd t/m 12 jaar.

  Andere spelregels zijn:

  • Kom in je sportkleding. De kleedkamers en douches zijn gesloten
  • Ouders mogen het sportpark niet betreden
  • Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent en/of als er thuis iemand is die verkouden of grieperig is.
  • Luister goed naar de aanwijzingen van de trainers/begeleiders
  • Laat zelf of via je ouders weten of aanwezig bent bij de training
  • Kom alleen op het sportveld als je zelf een training hebt
  • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen
  • Neem je eigen bidon mee en vul ‘m thuis
  • Kom - als je kunt - alleen naar het sportveld. Lopend of op de fiets
  • Zorg dat je maximaal 10 minuten voor het begin van de training aanwezig bent en wacht bij de poort tot je wordt opgehaald
  • Ga na de training direct naar huis

  Samengevat:

  • De buitensportverenigingen die huren bij Sportaal kunnen met ingang van 29 april op reguliere accommodatie starten. 
  • Binnensportverenigingen kunnen na overleg gebruik maken van de buitensportaccommodaties. Hiervoor kan de binnensportvereniging contact opnemen met de sportregisseur van Sportaal. Vanuit daar wordt geprobeerd dit in te plannen op één van de sportparken.
  • Overige verenigingen en sportaanbieders kunnen onder toezicht en met begeleiding sporten na akkoord van de gemeente. Hiervoor leggen ze aan de gemeente een plan voor. Daarin staat wanneer ze op welke locatie een sportactiviteit willen organiseren en voor hoeveel personen. De gemeente toetst het plan aan de veiligheidsregels. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk van deze activiteiten in te plannen.
  • Voor alle sportaanbieders (zowel de binnen- en buitensportverenigingen als de overige sportaanbieders) geldt dat zij een kort plan van aanpak moeten delen met de gemeente Enschede en Sportaal. Dit kan door te mailen naar sportmaatregelen@enschede.nl. De richtlijnen hiervoor volgen woensdag 29 april via www.sportaal.nl en www.enschede.nl.