• Online een Grote Clubactie lot kopen!
 • In de regionale media hebben jullie waarschijnlijk gezien is dat er op dit moment veel reuring is over het idee van voetbalschool PFA om met jeugdteams onder de vlag van Achilles Enschede in competitieverband te gaan voetballen. Veel clubs hebben hier hun zorgen over geuit en ook de KNVB zal er nog eens kritisch naar kijken. We hebben als bestuur deze plannen natuurlijk ook nauwlettend gevolgd en willen graag ons standpunt met jullie delen.

  Het bestuur van Vogido is niet blij met de voorgenomen samenwerking tussen PFA en Achilles E.

  1. Een voetbalvereniging biedt voor zijn leden, naast het voetbalplezier, een belangrijke sociale omgeving. Vaak verbonden met de buurt, de school en vriendjes/vriendinnetjes. Een semiprofessionele club in deze opzet zal dit nooit kunnen bieden. Dat vinden we een slechte zaak voor de sociale ontwikkeling van jeugdvoetballers.
  2. De beoogde opzet leidt er ook toe dat er druk komt te staan op de verhoudingen binnen de huidige voetbalverenigingen. Je maakt ons niet wijs dat er, al dan niet bewust, nooit getrokken gaat worden aan spelers. Daarbij zullen ongetwijfeld (heel) mooie vooruitzichten worden geschetst. Dat geeft gedoe waar niemand op zit te wachten. En wat gebeurt er als je afvalt en je weer terug “mag” naar je oude club?
  3. Doordat er stevige betaald moet worden om hieraan mee te kunnen doen ontstaat er een tweedeling: wie kan het zich wel en wie kan het zich niet veroorloven. Dit vinden we sociaal-maatschappelijk geen goede ontwikkeling.
  4. De manier waarop dit gegaan is vinden we vervelend en geeft weinig vertrouwen in een prettige en constructieve samenwerking binnen het Enschedese amateurvoetbal. In ieder geval heeft ons vertrouwen in de samenwerking met zowel PFA als Achilles een flinke knauw gekregen.
  5. We zien wel degelijk dat er behoefte bestaat aan extra trainingen voor getalenteerde jeugdspelers. Of die behoefte even zwaar leeft bij de spelers als bij hun ouders is vaak wel de vraag…. Ook daarom denken we dat die extra trainingen beter binnen hun bestaande/bekende voetbalomgeving kan worden gegeven dan de spelers er volledig uit te trekken.
  6. Aansluitend bij het vorige punt ligt er wel degelijk een uitdaging bij verenigingen als de onze om hier beter op in te spelen. We moeten het dus nog makkelijker maken om op ieders niveau, ook voor de meest getalenteerde, passende en uitdagende trainingen aan te bieden. Voetbalhart en Vogido Voetbalacademie hebben hiervoor al een opzet ontwikkeld die we dit voorjaar zullen gaan uitrollen.
  7. Als de plannen van PFA/Achilles toch doorgaan zullen we natuurlijk onze leden die overstappen alle succes en plezier toewensen. We vertrouwen erop dat zij, samen met hun ouders, hier een weloverwogen beslissing in nemen. De deur van de kantine blijft dan ook gewoon open.
  8. We hebben bij Vogido alle vertrouwen in onze eigen kracht.  Wat er ook uit deze ontwikkeling komt, we werken gestaag door om voor al onze leden een mooie club te blijven. Daarbij staan we voor een goede mix van plezier en prestatie. Dus geen club van losse individuen, maar een echte VERENIGING. Sinds 1931.