• Slecht weekend

    13 sep 2020
  • De afgelopen dagen is Vogido tot twee keer toe op een vervelende manier in het nieuws gekomen. Daar balen we als bestuur enorm van. Diegenen die bij deze incidenten betrokken waren hebben we of zullen we hierop aanspreken. Waar nodig hebben we passende maatregelen getroffen of zullen we die nog treffen. Jullie zullen begrijpen dat we daar op dit moment niet over kunnen uitweiden.

    We doen ons uiterste best, samen met al onze geweldige vrijwilligers, voor iedereen een veilig sportklimaat te scheppen. Zeker in deze tijd van Corona hebben we daar ook de inzet en betrokkenheid van onze leden bij nodig. We zijn tenslotte een prachtige, bloeiende club bij en met elkaar, waar vooral positieve zaken gebeuren. Laten we er samen voor zorgen dat die de overhand houden!