• Oudjaarswedstrijd & Nieuwjaarsreceptie vervallen

    18 dec 2021
  • Helaas hebben we moeten besluiten om de Oudjaarswedstrijd op donderdag 30 december en de Nieuwsjaarsreceptie op zondag 2 januari niet door te laten gaan. De huidige Coronamaatregelen geven aanleiding om hiertoe te besluiten. Voor de jubilarissen gaan we uiteraard een nieuw moment zoeken om hen te huldigen voor hun lidmaatschap. Vooralsnog gaat de Oliebollenverkoop gewoon door. Mocht de situatie wijzigen dan zullen we jullie daar uiteraard over informeren.