• Ons DNA en PROFIEL

 • ONS DNA

  DNA VOGIDO lid (clubbreed)

  VOGIDO verwacht van zijn leden, trainers, begeleiding, spelers en vrijwilligers alsmede ouders/ supporters dat ze VOGIDO een warm hart toedragen en betrokken zijn. Een VOGIDO-lid straalt plezier uit, heeft beleving en samenhorigheid staat hoog in het vaandel. 

  Een VOGIDO-lid is trots op zijn VOGIDO, waar respect wordt getoond aan de leden onderling, voor de tegenstander en de arbitrale leiding. Een VOGIDO lid is de ambassadeur binnen en buiten het veld, werkt samen aan ons  “thuis” en laat zich niet afleiden door ras, geloof en voorkeuren of andere eigenschappen.

  VOGIDO-leden spreken elkaar aan en geven elkaar feedback (positief en ter lering of verbetering). Samen werken we aan het verbeteren van onze club met als uitgangspunt “wat gaat er goed en wat kan er beter” en staan we open voor nieuwe ontwikkelingen. We geven elkaar vertrouwen. We hebben respect voor elkaar en staan onderling open voor ideeën, initiatieven en gedachten.   

  VOGIDO is gericht op het beoefenen van de voetbalsport met als uitgangspunt dat de recreatie sport de basis vormt voor de prestatiesport. Deze gaan samen zeer sterk hand in hand. Van alle sporters, zowel recreatie en prestatie, wordt verwacht dat ze de normen en waarden van VOGIDO kennen, deze uit zullen dragen en het beste uit jezelf te halen.

 • ONS PROFIEL

  Toonaangevend, gastvrij en sociaal-maatschappelijk betrokken zijn typeren ons als voetbalvereniging in Enschede en omgeving. We zijn sterk wijk georiënteerd en staan open voor iedereen.

  Voor de leden staat plezier voorop. Samen werken we aan onze club en nemen we de verantwoordelijkheid om op onze accommodatie aan ieder het gevoel te geven dat hij/zij zich thuis kan voelen. Met hierbij als uitgangspunt om zowel prestatief als recreatief te kunnen sporten in een familiaire sfeer, waarbij sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan.

  Een VOGIDO lid is trots op zijn club. ‘Daar wil ik bij horen, hier voel ik mij thuis’. Hierbij spelen de omgangsvormen een belangrijke rol. De onderlinge verbondenheid staat centraal zowel in goede als slechte tijden. De bindende factor voor allen is de passie en het plezier bij VOGIDO en deze komt tot uiting in houding en gedrag.

  VOGIDO is een open vereniging en wil zich onderscheiden. VOGIDO is meer dan alléén voetbal. Samen werken aan de persoonlijke ontwikkeling en met z’n allen een bijdrage leveren aan het verbeteren van maatschappelijke vraagstukken.

  De vereniging werkt daarbij intensief samen met de gemeente en met maatschappelijke instellingen. Als norm gebruiken we de VOGIDO-gedragscode waar veel waarde aan integriteit, sportiviteit en respect in is opgenomen. Trainers en leiders coachen op positieve wijze. Ouders en verzorgers worden op actieve wijze betrokken bij het team met het doel de kinderen een omgeving te bieden en mee te werken aan de persoonlijke groei van de kinderen.

  VOGIDO gaat van zijn eigen kracht uit. VOGIDO is “van en voor de leden” en werken daardoor intensief samen. Er is veel ruimte voor het inbrengen ideeën en wensen. Initiatief nemen en vertrouwen krijgen is hierin een belangrijke basis. Vooral de vrijwilligersactiviteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het imago en de uitstraling van VOGIDO. Dit maakt dat je ertoe doet en het geeft je eigenwaarde.

  Recreatie- en prestatie voetbal gaan hand in hand, beiden hebben elkaar nodig en dienen elkaar te versterken. VOGIDO kiest voor beide onderdelen. De club faciliteert diverse randvoorwaarden zodat iedereen zich thuis voelt en in staat wordt gesteld goed te functioneren. Voor alle teams geldt dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie, ontwikkeling en plezier. Dit met als doel voor iedereen omstandigheden aan te bieden om voor ieder lid een optimaal sport/hobby-klimaat te creëren.

  Het uiteindelijke doel van VOGIDO is het beste uit de mens, de vereniging en de omgeving te halen op elk moment van de dag met de dingen die er toe doen. Met name door onze samenwerking heeft iedereen de mogelijkheid zijn eigen ambitie, persoonlijke doelstellingen te kunnen realiseren.