• Op maandag 12 april 2021 houden we onze uitgestelde Algemene LedenVergadering. Het wordt wat ons betreft een zakelijke bedoening, waarbij we vooral het seizoen 2019/2020 formeel willen afsluiten.  De beperkingen door Corona zijn helaas nog niet voorbij, waardoor we de balans van wat het ons gekost heeft ook nog niet kunnen opmaken. Ook allerlei plannen bespreken heeft nu geen zin, want er is nog veel te veel onzekerheid. We mikken er daarom liever op om in het najaar, zodra we weten waar we aan toe zijn, een nieuwe jaarvergadering te houden. Dan kunnen we goed terugkijken en goed vooruitkijken.

  Dus dit keer een korte agenda, zoals je ziet.  En we gaan natuurlijk digitaal! Dus, leden en ouders/verzorgers van jeugdleden: als je erbij wilt zijn, meld je via deze link aan. Graag digitaal tot 12 april, maar natuurlijk liever snel “live” langs de lijn of in het clubgebouw.


 • Agenda 89e Jaarvergadering (2019-2020)

  Datum: maandag 12 april 2021
  Aanvang: 20.00 uur
  Locatie: Online (aanmelden via deze link)
  Voor wie: Leden en ouders van jeugdleden

  • Opening
  • Notulen Ledenvergadering 18 november 2019
  • Bestuursverkiezing*
  • Jaarverslag Vereniging
  • Kascontrole
  • Begroting
  • Benoeming kascommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting


  * Kandidaten cq tegenkandidaten dienen zich voor aanvang van de vergadering te melden bij een van de leden van het huidige bestuur.

  Vergaderstukken inclusief jaarverslag vereniging (PDF)

  Notulen 88e Algemene Ledenvergadering van VOGIDO (PDF)

  Jaarverslag ledenadministratie 2019-2020