• Met ingang van het nieuwe seizoen is Ghadir Kadim het hoofd van de Voetbal Academie. Allereerst willen we onze dank uitspreken aan Eusebio Paol en Lasse Zoetman, die samen met de trainers en coördinatoren, de Voetbal Academie zijn gestart en deze in een aantal jaren uitgebouwd hebben naar een gedegen opleidingsinstituut voor de jeugd van VOGIDO. 

    Beiden kiezen voor een verdere stap in hun maatschappelijke ontwikkeling en kunnen dit helaas niet meer combineren met het aansturen van de Voetbal Academie. Samen met de kaders van de Voetbal Academie zijn we erin geslaagd de openstaande functie in te vullen in de persoon van Ghadir Kadim.

    In de gesprekken met Ghadir zijn we ervan overtuigd, dat de stappen die noodzakelijk zijn om de Voetbal Academie verder uit te bouwen, in goede handen liggen bij Ghadir. Samen met de kaders van de Voetbal Academie zal Ghadir zijn ervaring en kennis gebruiken om de Voetbal Academie naar een nog hoger niveau te tillen waarin recreatie en prestatie vertaald gaat worden naar passie en plezier. Met het gevolg dat op elk niveau het beste uit de jeugd en team wordt gehaald. 

    Namens VOGIDO wensen wij Ghadir heel veel succes, plezier, passie en beleving toe. 

    Sportieve groet, 

    Tjalling Dilling