• Het heeft zijne majesteit de koning behaagd….. Altijd al een mooie tekst, maar dit jaar met extra glans voor onze oud-secretaris, oud-voorzitter en tegenwoordig moreel kompas en vraagbaak Henk Bolhaar!

    Namens iedereen bij Vogido van harte gefeliciteerd met jouw uw benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gezien zijn verdiensten voor sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder vinden we het volledig verdiend. We zullen Ridder Henk in het vervolg met nog meer respect bejegenen.