• Onlangs zijn er verkiezingen geweest voor de nieuwe ledenraad van de KNVB. Onze "eigen" Henk Bolhaar had zich weer verkiesbaar gesteld voor district 8 van de KNVB. Een belangrijke functie die inhoud dat je de belangen van de voetbalverenigingen in Zeist moet behartigen. Een taak die hij de afgelopen drie jaar ook al heeft uitgevoerd. Daarom is het mooi om te zien dat Henk wederom is verkozen. Gefeliciteerd Henk! We mogen trots en dankbaar zijn wat je, niet alleen voor Vogido, maar voor alle verenigingen in ons district doet. Het wordt nog al eens onderschat. De komende drie jaar is Henk dus onze vertegenwoordiger in Zeist.

  Onderstaand kun je de mededeling lezen van Jan Dirk van der Zee de directeur amateurvoetbal van de KNVB.

 • Beste bestuurder,

  Het amateurvoetbal heeft een nieuwe ledenraad. Eens in de drie jaar kunnen verenigingen en leden een vertegenwoordiger kiezen die namens hun in de ledenraad amateurvoetbal komt te zitten. De verkiezingen waren dit jaar op 12, 13 en 14 december. Gemiddeld heeft 43 procent van de verenigingen en 25 procent van de directe leden zijn stem uitgebracht. Uit ruim tachtig kandidaten zijn de volgende dertig mensen gekozen om de komende drie jaar deel uit te maken van de ledenraad. Tussen haakjes de kieskring: 

  Feitze Leemburg (1), Joan Boelens (2), Henk Hoiting (3), Chris Ruepert (4), Berend Veen (5), Mark van Toorn (6), Jan Bosch (7), Henk Bolhaar (8), Henk de Roos (9), Yvo Cobussen (10), Theo Aaldering (11), Wim van Hoogstraten (12), Ingrid Kloosterman (13), Jos Bartels (14), Jos Op 't Einde (15), Jos Blatter (16), Joep Timmermans (17), Sander van Beuzekom (18), Ivar Brouwer (19), Walter Blondeel (20), Klaas Groenendijk (21), Ton Hendrickx (22), Wicher Schreuders (23), Ludo Goudkuil (24), Marc Schoonebeek (25), Evert Woltjes (26), Menso de Maar (27), Fred Coesel (28), Steven Schmitz (29) en Frans Cornelisz (30).

  De ledenraad amateurvoetbal bestaat uit dertig vertegenwoordigers uit verschillende regio’s van Nederland. De ledenraad vormt de algemene vergadering van de KNVB amateurvoetbal. Samen met de directeur-bestuurder amateurvoetbal van de KNVB en de Raad van Toezicht zorgen zij voor de strategische koers van het amateurvoetbal. Daarnaast onderhouden ledenraadsleden het hele jaar door contact met verenigingen in hun eigen kieskring om te zien wat er speelt op en om de velden. Het ledenraadsmodel is een hele directe manier van meedenken en meedoen met de KNVB. We zijn er blij mee dat we een mooie mix zien van mensen die al aantal jaar ervaring hebben, aangevuld met enkele nieuwe namen en gezichten.

  De dertig ledenraadsleden hebben namens het amateurvoetbal ook zitting in de bondsvergadering van de KNVB. De ledenraad in de nieuwe samenstelling treedt op 1 januari 2019 aan. De huidige ledenraadsleden blijven aan tot en met 31 december 2018.

  Met vriendelijke groet,
  KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

  Jan Dirk van der Zee
  Directeur-bestuurder amateurvoetbal