• Gelijke kansen principe (O7 t/m O12)

    De KNVB is in 2018, in samenwerking met een aantal amateurverenigingen, gestart met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. Met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal doet de KNVB in de praktijk en met behulp van alle wetenschappelijke kennis onderzoek naar het creëren van een opleidingsmodel dat meer recht doet aan de complexe voetbalontwikkeling van jeugdspelers. Zoals reeds bekend uit veel wetenschappelijk onderzoek verloopt deze ontwikkeling niet in een rechte, opwaartse lijn omhoog. Deze is juist heel grillig en daarmee onvoorspelbaar. Het model zou vooral moeten zorgen voor meer gelijkwaardigheid in het voetbalprogramma en de begeleiding van alle jeugdvoetballers. Zo beleven alle spelers en speelsters plezier aan de sport en is iedereen in staat zijn hof haar persoonlijke top te bereiken.

    Bij de VOGIDO Academie maken we hier dan ook gebruik van bij de O7 t/m de O12. Hiermee trainen de spelers met dezelfde ballen, materialen, doeltjes, veldafmeting, dezelfde oefenstof en op hetzelfde moment. Een toevoeging bij de O7 tot en met de O10 is dat spelers in een circuitmodel worden opgeleid, dus ook hebben zij dezelfde kwaliteit van de trainers (de trainers trainen elk groepje).

    Dit doen we bij de VOGIDO Academie zodat we spelers breed kunnen opleiden. Als je de O11-1 pakt, dan zijn er slechts 3 spelers die drie jaar geleden in de O8-1 speelden. De rest komt allemaal uit een (veel) lager elftal. Het blijkt maar weer dat de ontwikkeling van spelers onvoorspelbaar is. Om dit te kunnen managen moet je als club zijnde dus breed gaan opleiden en dat willen we bewerkstelligen met het gelijke kansen principe.