• Laat sportiviteit een begrip zijn!

  Deze slogan is in het recente verleden veel gebezigd. De KNVB wil deze gedachte anno 2017 weer onder ieders aandacht brengen. Ook binnen Vogido, dat ten slotte voor ons genoegen is opgericht. Vanaf oktober 2017 ben ik als fairplay-coordinatoractief binnen onze club. Dit wordt in eerste instantie tot april 2018 ingezet door de KNVB. Indien dit project een positieve bijdrage blijkt te leveren aan het sportklimaat, dan zal de gemeente het vanaf het komende voorjaar voor haar rekening nemen. (sportaal)

  Mijn taak is om samen met de mensen binnen Vogido inhoud te geven aan begrippen als respect, gezelligheid, plezier, fatsoen, gelijkwaardigheid en veiligheid.  Onze "Vogido Willem " geeft daar een krachtige knipoog naar. Misschien moeten we binnenkort ook een beeld van een meisje en iemand met een andere culturele achtergrond op de ramen aanbrengen. Tenslotte is iedereen met een positief sporthart  bij Vogido welkom!

  Al deze mooie woorden en begrippen zijn gestoeld op waarden en normen, die er binnen de club worden gevoeld en erkend. Zodoende ontstaat er een cultuur waarin een ieder zich gewaardeerd en erkend kan voelen.

  Een club als Vogido is een prima afspiegeling van onze samenleving. Meningen te over, verwachtingen genoeg, belangen in vele gradaties.  En deze lopen op gezette tijden uit elkaar. Ik zie het in voorkomende gevallen als mijn taak om die verschillen bespreekbaar te maken en mogelijk te overbruggen.  Mijn ervaring is dat kennis van iemands drijfveer begrip kweekt waardoor mensen elkaar accepteren en er verbinding ontstaat.  Om even een wat flauwe opmerking te maken , maar die wel soms hout snijdt: =Je kunt ook met elkaar eens zijn dat je het  oneens bent!=

   

  Werkzaamheden tot nu toe 

  -Bij conflicten en/of grensoverschrijdend gedrag maak ik gebruik van een zogenaamde fairplaycommissie , om zodoende ten aanzien van de reactie  een weloverwogen advies cq sanctie  te kunnen geven aan het bestuur . Deze commissie bestaat uit :  Belinda Neef, Cor Oosterveld, Musa Geldi en ondergetekende.

  -Ook kan bijvoorbeeld een teammanager of trainer mij aanschieten voor advies omtrent gedrag van een individueel voetballertje of van een ‘ moeilijke groep’.

  In zo’n situatie ben ik in principe iemand die meedenkt, maar ook actie kan ondernemen in de vorm van ondersteuning en in bijzondere gevallen doorverwijzen.

  -Vanuit signalen, die ik krijg,  kan besloten worden tot een thema-avond.

  Dit fairplay-project  is nog in ontwikkeling en gaandeweg krijgt het steeds meer handen en voeten.  Duidelijk is dat we het samen concreet inhoud moeten geven.

  Wat hoort wel op het bordje van een fairplaycoordinator  en wat is de verantwoordelijkheid van jezelf.  

  Kortom , Vogido is een bruisende vereniging, waar voortdurend nieuwe ontwikkelingen zijn waarop ingespeeld moet  worden. Ik zie dat (deze kan op de bingokaart afgestreept worden) als een uitdaging!   Een gezond sportklimaat is gelijk een  auto. Oliepeil bijhouden en onderhoud plegen in het algemeen.