• 31 maart UPDATE  

  Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april, heeft premier Rutte gezegd. Ook het dringende advies om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en zo veel mogelijk thuis te blijven, blijft van kracht.

  Het advies is om geen plannen voor de meivakantie te maken. Uiterlijk 21 april besluit het kabinet opnieuw over verlenging van de maatregelen. Dit betekent dat alle activiteiten bij VOGIDO tot en met 28 april zijn geannuleerd.

  Volksgezondheid staat op nummer één. Let op u zelf en op elkaar. Samen gaan we dit doen! 

  KNVB Besluit: Competities amateurvoetbal niet hervat

  Na de door het kabinet aangekondigde maatregelen, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. 

  VOGIDO waardeert de duidelijkheid die door de KNVB is gegeven. Lees meer hierover op https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

   

 • 27 maart UPDATE

  De clubs hebben vandaag van de KNVB een bericht ontvangen waarbij op basis van de besluiten van het kabinet op 31 maart er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over het restant van de competities.

  We informeren jullie als er nieuws is. Houd onze website in de gaten. 

 • 23 maart 2020 UPDATE

  Zoals jullie waarschijnlijk hebben gehoord, heeft het kabinet in haar persconferentie van maandag 23 maart 2020 aanvullende maatregelen aangekondigd en hierbij de termijn van 1 juni genoemd.

  Wat dit betekent voor onze club weten wij op dit moment nog niet specifiek. We zullen dit zo snel als mogelijk is laten weten, in een nieuwe update.

  In ieder geval zijn alle activiteiten tot en met 1 juni afgelast.

  Sportieve groet,
  Het bestuur

 • 18 maart 2020 UPDATE 

  Onderstaande brief namens de gemeente Enschede willen we delen met u, dit naar aanleiding van het gebruik van de voetbal velden bij VOGIDO.

  Vanaf heden is het sportpark gesloten en mag er helaas niet gesport worden voor uw eigen veiligheid en die van anderen. VOGIDO gaat er vanuit dat u dit bespreekt met uw kind(eren) en dat we gehoor geven aan deze oproep.

  Beste ouders/vrijwilligers/leden,

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in overleg met Sportaal en betrokken partners besloten de sportparken per direct fysiek te sluiten. De sluiting geldt tot tenminste 6 april. 

  In de afgelopen dagen hebben we geconstateerd dat jongeren samenkomen op voetbalvelden. Daarbij zijn de groepen soms zo groot dat er sprake is van meer dan 100 personen. In de noodverordening die op 16 maart is afgekondigd staat dat geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden van meer dan 100 personen. Het is zelfs strafbaar, maar met het sluiten van de velden gaan we er vanuit dat er niet hoeft te worden opgetreden. Ook heeft het Rijk opgedragen om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar te houden. Ook binnen kleinere groepen. Daarnaast merken we dat helaas niet iedereen komt om een balletje te trappen. Er ontstaat schade door zwerfafval, sigarettenpeuken, kleine vernielingen et cetera. Kortom, geen wenselijke situatie.

  We hebben daarbij ook uw hulp nodig. Om het Coronavirus het hoofd te kunnen bieden is het nodig dat we allemaal ons gezonde verstand gebruiken. Ieder van ons heeft daarin zelf een verantwoordelijkheid. Als ouder is het belangrijk hierover in gesprek te gaan met uw zoon en/of dochter.

  Tot slot. Het is voor ons allemaal een zware periode. Deze crisis is voorlopig nog niet voorbij. We hebben met elkaar een lange adem nodig maar uiteindelijk zullen we deze situatie te boven komen. Tot die tijd rekenen wij extra op uw medewerking en steun. Hartelijk dank voor uw begrip.

  Met vriendelijke groeten,

  Namens het College van Burgemeester en Wethouders

 • Zondag 15 maart 2020 UPDATE

  De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot en met 6 april. Dat betekent ook dat er langer niet gevoetbald kan worden in alle Nederlandse competities van het betaald- en amateurvoetbal.

  De consequenties voor alle wedstrijden op het veld en in de zaal, bij de mannen, vrouwen en de jeugd, kunnen later bekendgemaakt worden. 

  Het kabinet heeft vanmiddag tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt voor alle sportaccommodaties, dus ook voor de trainingsfaciliteiten en stadions van het betaalde voetbal. Het advies van de KNVB, ECV en CED is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen. De KNVB houdt voor de hervatting van de competities rekening met de tijd die de selecties nodig hebben om weer wedstrijdfit te worden.

 • vrijdag 13 maart UPDATE

  Gisterenavond heeft het bestuur, na aanvullende richtlijnen van de KNVB, besloten om onderstaande maatregelen te nemen voor de periode tot 1 april.

  • Geen wedstrijden en oefenwedstrijden voor teams van VOGIDO;
  • Geen trainingen gedurende deze periode;
  • Het complex en gebouwen blijven gesloten;
  • VOGIDO faciliteert niet in kleding en materialen;
  • Cursussen en bijeenkomsten worden geannuleerd;
  • U9 toernooi van 22 maart is geannuleerd (nieuwe datum is onder voorbehoud 19 april).

  We houden de ontwikkelingen nauwgezet bij en mochten er aanvullende richtlijnen komen zullen wij deze communiceren.

  Voor vragen is het bestuur bereikbaar per mail email; bestuur@vogido.nl

 • 12 maart 2020 EERSTE BERICHT

  We hebben begrepen dat de KNVB, op last van de overheid, heeft besloten het voetbal tot 1 april a.s. stil te leggen. Dat geldt ook voor het amateurvoetbal, ook voor Vogido. Dus in ieder geval tot 1 april zijn alle beker- en competitiewedstrijden waar teams van Vogido aan mee zouden doen afgelast. Dit geldt bijv. ook voor het U9 toernooi dat we op 22 maart zouden organiseren.

  Er vindt nog overleg plaats over het door laten gaan van de trainingen in deze periode, daar komen we z.s.m. op terug. Wel hebben we alvast besloten om de kantine de komende weken dicht te houden. Enerzijds om te voorkomen dat we (onbedoeld) bijdragen aan het verspreiden van dit virus, anderzijds om onze vrijwilligers geen onnodig risico te laten lopen.

  We willen natuurlijk graag met ons allen voetballen, maar we begrijpen dat er omstandigheden zijn die op dit moment zwaarder wegen. We vertrouwen op jullie begrip.

  Bestuur Vogido
  bestuur@vogido.nl