• Aanmelden

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Vogido is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen Vogido kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Extra clubactiviteiten

  Vogido heeft ook de volgende clubactiviteiten:

  Voormalig of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN nummer nodig.

  Vrijwilligers

  Welke vrijwilligerstaken zou jij willen doen?*

  Overige vragen

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Vogido wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Vogido en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Vogido en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.

 • Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.

  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan RKSV VOGIDO om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand*/kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld €10,00, boetes en egen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal RKSV VOGIDO de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat RKSV VOGIDO.

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Vogido van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.