• Werkwijze aanmelding

  Beste speler/ouder/verzorger,

  Wat leuk dat je lid wil worden van de Vogido Academie! Om lid te kunnen worden bij Vogido moet jij je eerst aanmelden via de link hieronder. Dit is een voorwaarde om mee te mogen trainen op de maandag en/of woensdag. Als jij je hebt aangemeld dan ben je aspirant-lid, dat wil zeggen dat je vier gratis proeftrainingen mee mag draaien. Na deze vier trainingen wordt er door Rik Kloppers of Thijs Vaneker contact gezocht met de ouder/verzorger. Hier wordt de vraag gesteld of jij lid wil worden van Vogido of dat je geen lid wil worden.

  Bij verdere vragen kan je contact opnemen met academie@vogido.nl

  Met sportieve groeten,

  Eusebio Paol (Hoofd Vogido Academie) - 0642323334
  Lasse Zoetman (Hoofd Vogido Academie) - 0614264041
  Rik Kloppers (Aspirant-ledencommissie) - 0653262956
  Thijs Vaneker (Aspirant-ledencommissie) - 0655888271

  Vogido Academie

   

 • Aanmelden

 • Klik op onderstaande button om het aanmeldformulier te openen

 • Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist
  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan RKSV VOGIDO om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per maand*/kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld €10,00, boetes en egen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal RKSV VOGIDO de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat RKSV VOGIDO.
  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Vogido van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.