• Op maandag 11 oktober jl. werd de 90e Algemene Ledenvergadering van VOGIDO gehouden. Dat kon weer plaatsvinden in het clubhuis maar de opkomst was behoorlijk mager. Jammer want er stonden een aantal interessante onderwerpen op de agenda.

    Ook dit seizoen stond helaas nog in het teken van Corona, maar gelukkig hebben we toch nog wat leuke voetbalmomenten beleefd met de Regiocup voor de jeugd, het voetvolleytoernooi voor de senioren en een mooie seizoensstart met het U11 en U12 tournament.

    Financieel laat dit jaar zich lastig vergelijken met andere jaren door Corona en de verbouwing. Op zich ziet er solide uit maar de ontvangen steun vanwege Corona is nog niet definitief en kan nog leiden tot aanpassing in de cijfers.

    Het zittende bestuur is herkozen en aangevuld met Claudia Landewé, zij is benoemd tot secretaris. Daarnaast heeft Marco Bik aangegeven komend jaar te willen stoppen als bestuurslid dus er is naast een vacature bestuurslid algemeen, bestuurslid accommodatie ook een vacature voor bestWeeuurslid voetbalzaken met ingang van seizoen 2022-2023.

    Tijdens de vergadering werd er door Henk Bolhaar namens de KNVB stilgestaan bij de 90e verjaardag van VOGIDO. Hij overhandigde Theo Busch een beeldje namens de KNVB. Als laatste werd de notitie zaterdag-zondagvoetbal besproken. De aanbevelingen van de werkgroep zijn overgenomen en worden nader uitgewerkt de komende periode.

    Nog even de stukken terug lezen? Dat kan op https://www.vogido.nl/update-algemene-ledenvergadering-alv